Sınai mülkiyet hakları ve patent konularında son yıllarda ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün Uruguay Toplantısında kabul edilen GATT/TRIPS anlaşmasına, yürürlüğe girdiği 1.1.1995 itibariyle taraf olmuştur.

TRIPS anlaşmasının 70. maddesi gereğince ilaçlarla ilgili patent başvuruları 1.1.1995 tarihinden itibaren işleme alınmaya başlanmıştır.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne giriş koşullarını belirleyen 6.3.1995 tarih ve 1/95 sayılı ortaklık konseyi kararı gereği, Türkiye'de 1.1.1999'dan itibaren ilaçta patent korumasının başlaması kabul edilmiştir.
27.6.1995 tarihinde yeni patent kanunu yürürlüğe girmiş ayrıca 23.9.1995 tarihli 566 sayılı kanun hükmünde kararname ile ilaç ürünleri ve ilaçta usul (proses) patentlerinin 01.01.1999 itibariyle korunmaya başlanacağı hükme bağlanmış bu tarihten itibaren de ülkemizde ilaçta patent koruması başlamıştır.

Türkiye TRIPS anlaşması gereğince 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ilaçlarla ilgili patent başvurularını kabul etmektedir. Bu nedenle rüçhan tarihi 1 Ocak 1994 tarihinden sonra olan ilaç konusunda buluşların Türkiye'ye doğrudan veya PCT yolu ile başvuru hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Avrupa Patent Sözleşmesi 1 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten sonra yapılan Türkiye'nin belirtildiği Avrupa Patenti başvuruları tescil edildiği ve Türkiye validasyonu yapıldığı takdirde Türkiye'de geçerlidir.

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Gürsel Mah. İmrahor Cad No: 29 / A,
Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)E
Telefon:+90(0212) 290 62 72
Fax:+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
E-Mail:info@basalanpatent.com.tr
Web:www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!