İçinde yaşadığımız bilgi çağı, dünyayı hızlı bir şekilde değiştirmekte ve gelecek, her geçen gün biraz daha hızlı bir şekilde bize yaklaşmaktadır. Ekonomik gelişmede öncelikli kaynak olan sermaye de yerini bilgiye bırakmaya başlamıştır.


Değişime karşı ayakta kalabilmek için yepyeni bir anlayış gerekmektedir. Bunun için de yeniliklere açık olmak ve geleneksellikten geleceğe doğru bir köprü oluşturabilmek gittikçe önem kazanmaktadır.Yükselmekte olan ekonomiler, her alanda yenilikçiliği güçlendirdiği gibi, sağlık alanında da yenilikçiliği güçlendirmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, bir yandan uluslararası ilaç ve sağlık şirketlerini daha yenilikçi ürünler üretmeye zorlarken, bir yandan da kendi içlerinden küresel rekabet gücü yüksek, yenilikçi sağlık kuruluşları ortaya çıkarmaktadır. Teknolojisi hızla değişen ilaç sektöründe, rekabet gücünün korunması, artırılması ve hizmetin üst düzeyde verilebilmesi için yatırımların belirli bir düzeyde devam etmesi zorunludur.

Ekonominin gelişmesi için en önemli gereksinim olan yenilikler, taklit ve tecavüzün önlenebilmesi ve yenilik sahibine ait olan hakların etkin olarak kullanılabilmesi için fikri mülkiyet haklarının önemini ve dolayısıyla tescil gereksinimini ortaya çıkarmaktadır.

1995 yılında Türk Patent Enstitüsü nezdinde yerli 170, yabancı 1520 adet patent başvurusu yapılmışken, 2009 yılında yerli 2588, yabancı 4653 adet patent başvurusu yapılmıştır. Bu istatistikten de anlaşılacağı gibi ilerleyen yıllar ve sürekli gelişen teknoloji, buluşların tescilini ve patent belgesine bağlanmasını bir gereksinim haline getirmiştir.

Üzerinde uzun yıllar süren çalışmalar ve klinik deneyler yapılarak sonuca ulaştırılan, diğer ürünlerden farklı olarak sosyal boyuta da sahip olan ilaçların patent belgesine bağlanarak tescili, ilaç üreticilerinin, ilaçlarını pazarlanabilir hale getirerek, harcamış oldukları maliyeti telafi edebilmeleri amacıyla bir gereksinim haline gelmiştir.


Tescil ile elde edilen kazanımlar sonucunda da yeni buluşlar yapılması özendirilerek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilmek için sürekli yenilikçilik politikası izlenebilecek ve ekonomik gelişmelere katkı sağlanacaktır.

Takipçilerine doyurucu bilgiler vermek, sağlık ve fikri mülkiyet alanlarında en güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla beğenilerinize sunulan www.ilacpatentleri.com adlı web sitemizin sizlere faydalı olacağını umuyoruz.


Saygılarımızla

Hakkımızda

Başalan Patent & Trade Mark Sınai Mülkiyet Hizmetleri Müşavirlik Limited Şirketi, Ahmet Başalan ve Feriha Başalan tarafından kurulmuş olup, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye'de ve tüm dünya ülkelerinde marka, patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının tescilinde kişi ve kuruluşlara ISO 9001:2008 kalite güvence sistemine sahip kurum olarak resmi marka ve patent vekili sıfatıyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Adres

Gürsel Mah. İmrahor Cad No: 29 / A,
Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)E
Telefon:+90(0212) 290 62 72
Fax:+90 (0212) 290 62 70 - 290 62 82
E-Mail:info@basalanpatent.com.tr
Web:www.basalanpatent.com.tr

Haberdar ol!